Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. veljače 2021. uputio Sofiyski gradski sad (Bugarska) – kazneni postupak protiv KT

(predmet C-71/21)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Sofiyski gradski sad

Tražena osoba

KT

Prethodna pitanja

1.    Dopuštaju li odredbe članka 1. stavka 2. i stavka 3. Sporazuma između Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o postupku predaje između država članica Europske unije i Islanda i Norveške izdavanje novog uhidbenog naloga u svrhu kaznenog progona u istoj stvari protiv osobe čiju je predaju država članica Europske Unije odbila na temelju članka 1. stavka 3. tog sporazuma u vezi s člankom 6. Ugovora o Europskoj uniji i člankom 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda?

2.    Dopuštaju li odredbe članka 1. stavka 3. Sporazuma između Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o postupku predaje između država članica Europske unije i Islanda i Norveške kao i članak 21. stavak 1. i članak 67. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te članak 6. i članak 45. stavak 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima da država članica, kojoj je upućen uhidbeni nalog, još jednom odluči u stvari u kojoj je druga država članica odbila predaju iste osobe u svrhu kaznenog progona u istoj stvari, nakon što je tražena osoba iskoristila svoje pravo na slobodno kretanje te je iz države, u kojoj je odbijena predaja, preselila u državu kojoj je upućen novi uhidbeni nalog?

____________