Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski gradski sad (Bolgarija) 4. februarja 2021 – Kazenski postopek zoper KT

(Zadeva C-71/21)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Sofiyski gradski sad

Zahtevana oseba

KT

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali določbi člena 1(2) in (3) Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško dopuščata izdajo novega naloga za prijetje v isti zadevi zaradi kazenskega pregona osebe, katere predajo je država članica Evropske unije zavrnila na podlagi člena 1(3) Sporazuma v povezavi s členom 6 Pogodbe o Evropski uniji in členom 8 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin?

2.    Ali določbe člena 1(3) Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško ter členov 21(1) in 67(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije in členov 6 ter 45(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, dopuščajo da država članica, na katero je bil naslovljen nalog za prijetje, v zadevi, v kateri je druga država članica zavrnila predajo iste osebe zaradi kazenskega pregona v isti zadevi, ponovno odloča, potem ko je zahtevana oseba uveljavljala svojo pravico do svobode gibanja in se je preselila iz države, ki je zavrnila predajo, v državo, na katero je naslovljen novi nalog za prijetje?

____________