Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 6. marta spriedums –Scheefer/Parlaments

(lieta F-41/12) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieks – Pagaidu darbinieka līguma uz nenoteiktu laiku izbeigšana – Attaisnojošs iemesls

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Séverine Scheefer (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji –R. Adam un P. Ketter, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāves – V. Montebello-Demogeot un M. Ecker)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt Parlamenta lēmumu izbeigt prasītājas pagaidu darbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku un prasība par kaitējuma atlīdzībuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;S. Scheefer sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus.