Language of document :

Tožba, vložena 26. marca 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-42/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal in S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti predloga za prenos pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela na Komisiji, ki temelji na izračunu, pri katerem so upoštevane nove splošne izvedbene določbe (DGE), ki so začele veljati po tem, ko je tožeča stranka vložila zahtevek za prenos.

Predlogi tožeče stranke

Sklep o zavrnitvi ugovora tožeče stranke z dne 14. decembra 2011, ki se nanaša na uporabo DGE in aktuarskih stopenj, ki so veljale ob vložitvi njenega zahtevka za prenos njenih pokojninskih pravic, naj se razglasi za ničen;

po potrebi naj se predlog Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO) z dne 1. avgusta 2011, v katerem so uporabljene aktuarske vrednosti iz novih DGE, razglasi za ničen;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.