Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 30. martā – ZZ/EIGE

(lieta F-43/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – T. Bontinck un S. Woog, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt EIGE lēmumu noraidīt prasītāja lūgumu saņemt vadības atlīdzību par periodu no 2011. gada 1. jūnija līdz 30. septembrim

Prasītāja prasījumi:

atcelt EIGE direktores 2012. gada 12. janvāra lēmumu noraidīt prasītāja lūgumu saņemt vadības atlīdzību par periodu no 2011. gada 1. jūnija līdz 30. septembrim, kurš pēc tam, kad prasītājs bija iesniedzis sūdzību, tika apstiprināts ar EIGE personāla vadības darbinieka 2012. gada 27. februāra lēmumu;

uzdot samaksāt vadības atlīdzību par periodu no 2011. gada 1. jūnija līdz 30. septembrim, kurai pieskaitīti procenti, kuru summa tiek aprēķināta atbilstoši Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas darījumiem noteiktai likmei, tai pieskaitot divus procentu punktus, no 2011. gada 30. septembra;

piespriest Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.