Language of document :

Beroep ingesteld op 30 maart 2012 – ZZ / EIGE

(Zaak F-43/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: T. Bontinck, S. Woog, advocaten)

Verwerende partij: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het EIGE tot afwijzing van het door de verzoekende partij ingediend verzoek om verkrijging van de managementvergoeding over de periode van 1 juni 2010 tot 30 september 2011

Conclusies van de verzoekende partij

nietig verklaren het besluit van de directrice van het EIGE van 12 januari 2012 tot afwijzing van het door de verzoekende partij ingediend verzoek om verkrijging van de managementvergoeding over de periode van 1 juni 2010 tot 30 september 2011, welk besluit na de klacht van de verzoekende partij is bevestigd bij het besluit van 27 februari 2012 van de gemachtigde personeelszaken van het EIGE;

de betaling gelasten van de managementvergoeding over de periode van 1 juni 2010 tot 30 september 2011, vermeerderd met vertragingsrente waarvan het bedrag moet worden berekend aan de hand van het tarief dat de Europese Centrale Bank voor de basisherfinancieringstransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met twee punten, en vanaf 30 september 2011;

het Europees Instituut voor gendergelijkheid verwijzen in de kosten van de procedure.