Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 4. maija rīkojums – Bouvret/Komisija

(lieta F-42/12) 1

Civildienests  – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pirms stāšanās darbā Savienībā iegūtās pensijas tiesības atbilstoši valsts pensiju sistēmai – Pārnešana Savienības pensiju sistēmā – Iecēlējinstitūcijas piedāvājums ieskaitīt izdienas gadus, kam ir piekritusi ieinteresētā persona, pamatojoties uz jaunajiem Vispārīgajiem īstenošanas noteikumiem – Iebilde par nepieņemamību – Nelabvēlīga akta jēdziens – Reglamenta 83. pants

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Florence Bouvret (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un S. Orlandi, avocats, vēlāk D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis un S. Orlandi, avocats, un visbeidzot J.-N. Louis, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – D. Martin un J. Baquero Cruz, vēlāk J. Currall un G. Gattinara, vēlāk G. Gattinara un visbeidzot G. Gattinara un F. Simonetti)

Priekšmets

Prasība atcelt piedāvājumu pārnest pirms stāšanās darbā Komisijā iegūtās pensijas tiesības, pamatojoties uz aprēķinu, kurā ir ņemti vērā jaunie VĪN, kas stājušies spēkā pēc tam, kad prasītāja iesniedza pārnešanas lūgumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

Florence Bouvret sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 184, 23.6.2012., 25. lpp.