Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 4. svibnja 2016. – Maes i Strojwas protiv Komisije

(predmet F-44/12)1

(Javna služba – Dužnosnici – Članovi ugovornog osoblja – Mirovine – Članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju – Mirovinska prava stečena prije stupanja u službu Unije na temelju nacionalnog mirovinskog sustava – Prijenos u mirovinski sustav Unije – Prijedlog za uračunavanje razdoblja osiguranja koji je dalo tijelo nadležno za imenovanja ili tijelo ovlašteno za sklapanje ugovora, a koji je utemeljen na novim općim provedbenim odredbama – Prigovor nedopuštenosti – Pojam akta kojim se nanosi šteta – Članak 83. Poslovnika)

Jezik postupka:francuski

Stranke

Tužitelji: Olivier Maes (Bangkok, Tajland) i Michal Strojwas (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal i S. Orlandi, odvjetnici, a zatim D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici, i konačno, J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: D. Martin i J. Baquero Cruz, agenti, zatim J. Currall i G. Gattinara, agenti, a zatim G. Gattinara, agent, i konačno G. Gattinara i F. Simonetti, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje prijedloga prijenosa mirovinskih prava stečenih prije stupanja u službu u Komisiji na temelju izračuna koji uzima u obzir nove opće provedbene odredbe koje su stupile na snagu nakon tužiteljevih zahtjeva za prijenos.

Izreka rješenja

Tužba se odbacuje kao nedopuštena.

Olivier Maes i Michal Strojwas snose vlastite troškove te im se nalaže snošenje troškova Europske komisije.

____________

1 SL C 184, 23. 6. 2012., str. 25.