Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 4. maja 2016 – Maes in Strojwas/Komisija

(Zadeva F-44/12)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Pokojnine – Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom – Pokojninske pravice, pridobljene pred zaposlitvijo v Uniji, na podlagi nacionalnega pokojninskega sistema – Prenos v pokojninski sistem Unije – Predlog organa za imenovanja ali organa za sklepanje pogodb o zaposlitvi za priznanje pokojninske dobe, ki temelji na novih splošnih določbah za izvajanje – Ugovor nedopustnosti – Pojem akta, ki poseg v položaj – Člen 83 Poslovnika)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Olivier Maes (Bangkok, Tajska) in Michal Strojwas (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal in S. Orlandi, odvetniki, nato D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis in S. Orlandi, odvetniki, in nazadnje, J.-N. Louis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska Komisija (zastopniki: sprva D. Martin in J. Baquero Cruz, agenta, nato J. Currall in G. Gattinara, agenta, nato G. Gattinara, agent, in nazadnje, G. Gattinara in F. Simonetti, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti predlogov za prenos pokojninskih pravic, pridobljenih pred zaposlitvijo na Komisiji, na podlagi izračuna, s katerim se upoštevajo nove splošne določbe za izvajanje, ki so začele veljati po vložitvi predlogov tožečih strank za prenos.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.    Olivier Maes in Michal Strojwas nosita svoje stroške in naloži se jima plačilo stroškov Evropske komisije.

____________

1     UL C 184, 23.6.2012, str. 25.