Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. prosinca 2020. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) Y GmbH/Hauptzollamt

(predmet C-668/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj i podnositelj revizije: Y GmbH

Tuženik i druga stranka u revizijskom postupku: Hauptzollamt

Prethodna pitanja

1.    Treba li tarifni podbroj 1302 19 05 Kombinirane nomenklature1 tumačiti na način da u njega treba razvrstati i ekstrahiranu oleo smolu vanilije razrijeđenu etanolom i vodom, a koja se sastoji od otprilike 90 % (postotak volumnog udjela) odnosno 85 % (m/m) etanola, do 10 % (m/m) vode, 4,8 % (m/m) suhog ostatka i 0,5 % (m/m) vanilina iako u skladu s napomenom 1. (ij) uz poglavlje 13 Kombinirane nomenklature ekstrahirane oleosmole nisu obuhvaćene tarifnim brojem 1302 Kombinirane nomenklature?

2.    Ulazi li roba poput one opisane u prvom prethodnom pitanju u ekstrahirane oleosmole u smislu tarifnog podbroja 3301 90 30 Kombinirane nomenklature?

3.    Treba li tarifni podbroj 3302 10 90 Kombinirane nomenklature tumačiti na način da robu poput one opisane u prvom prethodnom pitanju treba razvrstati kao mješavinu mirisnih tvari ili mješavinu (uključujući alkoholne otopine) na osnovi jedne ili više tih tvari, vrsta što se rabe u prehrambenoj industriji?

4.    Ulazi li i roba iz tarifnog podbroja 1302 19 05 Kombinirane nomenklature ili ekstrahirana oleosmola iz tarifnog podbroja 3301 90 30 Kombinirane nomenklature u arome u smislu članka 27. stavka 1. točke (e) Direktive 92/832 ?

____________

1     Prilog I. Uredbi Vijeća (EZZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL 1987., L 256, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 12., str. 3.), kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2015/1754 od 6. listopada 2015. (SL 2015., L 285, str. 1. i ispravak SL 2015., L 288, str. 16.)

2     Direktiva Vijeća od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL 1992., L 316, str. 21.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 8.)