Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal judiciaire d’Auch (Franța) la 9 decembrie 2020 – EP/Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

(Cauza C-673/20)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal judiciaire d’Auch

Părțile din procedura principală

Reclamantă: EP

Pârâți: Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Cu participarea: Maire de Thoux

Întrebările preliminare

Articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană și Acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană trebuie interpretate în sensul că abrogă cetățenia europeană a resortisanților britanici care și-au exercitat, înainte de încheierea perioadei de tranziție, dreptul la liberă circulație și la liberă stabilire pe teritoriul unui alt stat membru, în special pentru cei care locuiesc pe teritoriul unui alt stat membru de mai mult de 15 ani și care sunt supuși legii britanice denumite „15 year rule”, care îi privează astfel de orice drept de vot?

În cazul unui răspuns afirmativ, articolele 2, 3,10, 12 și 127 din Acordul de retragere coroborate cu al șaselea considerent al preambulului acestuia și cu articolele 18, 20 și 21 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că au permis acestor resortisanți britanici să își păstreze, fără excepție, drepturile la cetățenia europeană de care beneficiau înainte de retragerea țării lor din Uniunea Europeană?

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare, Acordul de retragere nu este parțial lipsit de validitate întrucât încalcă principiile care constituie identitatea Uniunii Europene, în special articolele 18, 20 și 21 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, dar și articolele 39 și [40] din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și nu încalcă principiul proporționalității, întrucât nu cuprinde nicio prevedere care să le permită să păstreze aceste drepturi fără excepție?

În orice caz, articolul 127 alineatul (1) litera (b) din Acordul de retragere nu este parțial lipsit de validitate întrucât încalcă articolele 18, 20 și 21 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolele 39 și 40 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în măsura în care îi privează pe cetățenii Uniunii care și-au exercitat dreptul la liberă circulație și la liberă stabilire în Regatul Unit de dreptul de a alege și de a fi aleși la alegerile locale din această țară și, în cazul în care interpretarea dispozițiilor menționate de către Tribunal și Curte este aceeași cu cea a Conseil d’Etat francez, această încălcare nu se extinde la resortisanții Regatului Unit care și-au exercitat dreptul la liberă circulație și libertatea de stabilire pe teritoriul unui alt stat membru de mai mult de 15 ani supuși legii britanice denumite „15 year rule” care îi privează astfel de orice drept de vot?

____________