Language of document :

Sag anlagt den 21. februar 2013 - Laboratoires Polive mod KHIM - Arbora & Ausonia (dodie)

(Sag T-122/13)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Laboratoires Polive (Levallois Perret, Frankrig) (ved advokat A. Sion)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Arbora & Ausonia, SL (Barcelona, Spanien)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 28. november 2012 af Andet Appelkammer annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Laboratoires Polive

Det omhandlede EF-varemærke: Figurmærke (i farver) "dodie" for varer i klasse 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 25 og 28 - EF-varemærkeansøgning nr. 9 037 821

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Arbora & Ausonia, SL

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Spansk og portugisisk varemærke "DODOT" for varer i klasse 3, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 og 44

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen delvist taget til følge

Appelkammerets afgørelse: Den anfægtede beslutning ophævet, indsigelsen taget til følge og varemærkeansøgningen afvist for visse varer i klasse 3, 5, 8, 10, 18, 21, 25 og 28

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning nr. 2007/2009.

____________