Language of document :

Talan väckt den 21 februari 2013 - Laboratoires Polive mot harmoniseringsbyrån - Arbora & Ausonia (dodie)

(Mål T-122/13)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Laboratoires Polive (Levallois Perret, Frankrike) (ombud: advokaten A. Sion)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Arbora & Ausonia, SL (Barcelona, Spanien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet som meddelades av andra överklagandenämnden den 28 november 2012,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket dodie (i färg), för varor i klasserna 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 25 och 28 - Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 9 037 821

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Spanska och Portugisiska varumärken innehållande ordet DODOT för varor i klasserna 3, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 och 44

Invändningsenhetens beslut: Delvist bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Upphävande av det angripna beslutet, bifall till invändningen och avslag på ansökan om registrering beträffande vissa varor i klasserna 3, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 21, 25 och 28

Grunder: Överträdelse av artikel 8.1 b i rådets förordning nr 207/2009.

____________