Language of document :

Rettens dom af 8. oktober 2014 – Laboratoires Polive mod KHIM – Arbora & Ausonia (dodie)

(Sagerne T-122/13 og T-123/13) 1

(EF-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EF-figurmærket dodie – de ældre internationale ordmærker DODOT – relativ registreringshindring – manglende risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b) i forordning (EF) nr. 207/2009)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Laboratoires Polive (Levallois-Perret, Frankrig) (ved advokat A. Sion)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved P. Geroulakos, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Arbora & Ausonia, SL (Barcelona, Spanien) (ved advokat R. Guerras Mazón)

Sagens genstand

Påstand om annullation af de to afgørelser truffet den 28. november 2012 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sagerne R 2324/2011-2 og R 2325/2011-2) vedrørende to indsigelsessager mellem Arbora & Ausonia, SLU og Laboratoires Polive.

Konklusion

1)    Sagerne T-122/13 og T-123/13 forenes med henblik på dommen.

2)    Afgørelserne truffet den 28. november 2012 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sagerne R 2324/2011-2 og R 2325/2011-2) annulleres.

3)    Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler de af Laboratoires Polive afholdte omkostninger.

4)    Arbora & Ausonia, SLU bærer sine egne omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 123 af 27.4.2013.