Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.10.2014 – Laboratoires Polive v. SMHV – Arbora & Ausonia (dodie)

(Asiat T-122/13 ja T-123/13)1

(Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin dodie rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisemmat kansalliset sanamerkit DODOT – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaaran puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Laboratoires Polive (Levallois-Perret, Ranska) (edustaja: asianajaja A. Sion)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: P. Geroulakos)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Arbora & Ausonia, SLU (Barcelona, Espanja) (edustaja: asianajaja R. Guerras Mazón)

Oikeudenkäynnin kohde

Kaksi kannetta kahdesta SMHV:n toisen valituslautakunnan 28.11.2012 tekemästä päätöksestä (asiat R 2324/2011-2 ja R 2325/2011-2), jotka koskevat kahta Arbora & Ausonia, SLU:n ja Laboratoires Poliven välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

Asiat T-122/13 ja T-123/13 yhdistetään tuomion antamista varten.

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV):n toisen valituslautakunnan 28.11.2012 tekemät päätökset (asiat R 2324/2011-2 ja R 2325/2011-2) kumotaan.

SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Laboratoires Poliven oikeudenkäyntikulut.

Arbora & Ausonia, SLU vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

____________

1     EUVL C 123, 27.4.2013.