Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2014 – Laboratoires Polive/ÚHVT – Arbora & Ausonia (dodie)

(veci T-122/13 a T-123/13)1

(„Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva dodie – Skoršie národné slovné ochranné známky DODOT – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Laboratoires Polive (Levallois-Perret, Francúzsko) (v zastúpení: A. Sion, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Geroulakos, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Arbora & Ausonia, SLU (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: R. Guerras Mazón, advokát)

Predmet veci

Dve žaloby podané proti dvom rozhodnutiam druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 28. novembra 2012 (veci R 2324/2011-2 a R 2325/2011-2) týkajúcim sa námietkových konaní medzi Arbora & Ausonia, SLU, a Laboratoires PoliveVýrok rozsudku1.    Veci T-122/13 a T-123/13 sa spájajú na účely vyhlásenia rozsudku.2.    Rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 28. novembra 2012 (veci R 2324/2011-2 a R 2325/2011-2) sa zrušujú.3.    ÚHVT znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Laboratoires Polive.4.    Arbora & Ausonia, SLU, znáša vlastné trovy konania.