Language of document :

Tribunalens dom av den 8 oktober 2014 – Laboratoires Polive mot harmoniseringsbyrån – Arbora & Ausonia (dodie)

(Mål T-122/13 och T-123/13)(1 )

(Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering av gemenskapsfigurmärket dodie – Äldre nationella ordmärken DODOT – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Laboratoires Polive (Levallois-Perret, Frankrike) (ombud: advokaten A. Sion)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Geroulakos)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Arbora & Ausonia, SL (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaten R. Guerras Mazón)

Saken

Talan i två mål mot beslut som harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd fattade den 28 november 2012 (ärende R 2324/2011-2 respektive R 2325/2011-2), om invändningsförfaranden mellan Arbora & Ausonia, SLU och Laboratoires Polive.

Domslut

Mål T-122/13 och T-123/13 förenas vad gäller domen.

De beslut som Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) fattade den 28 november 2012 (ärende R 2324/2011-2 och R 2325/2011-2) ogiltigförklaras.

Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Laboratoires Polives rättegångskostnader.

Arbora & Ausonia, SLU ska bära sina rättegångskostnader.

____________

____________

1     EUT C 123, 27.4.2013.