Language of document : ECLI:EU:T:2014:863

Üldkohtu (üheksas koda) 8. oktoobri 2014. aasta otsus – Laboratoires Polive vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Arbora & Ausonia (dodie)

(kohtuasjad T‑122/13 ja T‑123/13)

Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse sõnamärgi dodie taotlus – Varasem siseriiklik sõnamärk DODOT – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b

1.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus – Hindamiskriteeriumid (nõukogu määrus nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punktid 20, 21 ja 54)

2.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus – Kujutismärk dodie ja sõnamärgid DODOT (nõukogu määrus nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punktid 24, 28–30, 53 ja 57)

3.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Asjaomaste kaubamärkide sarnasus – Hindamiskriteeriumid – Kombineeritud kaubamärk (nõukogu määrus nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punktid 31 ja 32)

Ese

Hagid Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 28. novembri 2012. aasta otsuste (asjad R 2324/2011‑2 ja R 2325/2011‑2) peale, mis käsitlevad vastulausemenetlusi Arbora & Ausonia, SLU ja Laboratoires Polive’i vahel.

Resolutsioon

1.

Liita kohtuasjad T‑122/13 ja T‑123/13 kohtuotsuse tegemise huvides.

2.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 28. novembri 2012. aasta otsused (asjad R 2324/2011‑2 ja R 2325/2011‑2).

3.

Jätta Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Laboratoires Polive’i kohtukulud.

4.

Jätta Arbora & Ausonia, SLU kohtukulud tema enda kanda.