Language of document : ECLI:EU:T:2014:863

Wyrok Sądu (dziewiąta izba) z dnia 8 października 2014 r. – Laboratoires Polive przeciwko OHIM – Arbora & Ausonia (dodie)

(sprawy T‑122/13 i T‑123/13)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego dodie – Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe DODOT – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

1.                     Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Kryteria oceny [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)] (por. pkt 20, 21, 54)

2.                     Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Graficzny znak towarowy dodie i słowne znaki towarowe DODOT [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)] (por. pkt 24, 28–30, 53, 57)

3.                     Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych – Kryteria oceny – Złożony znak towarowy [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)] (por. pkt 31, 32)

Przedmiot

Dwie skargi na dwie decyzje Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 28 listopada 2012 r. (odpowiednio sprawy R 2324/2011‑2 i R 2325/2011‑2) dotyczące postępowania w sprawie sprzeciwu między Arbora & Ausonia, SLU a Laboratoires Polive

Sentencja

1)

Sprawy T‑122/13 i T‑123/13 zostają połączone do celów wydania wyroku.

2)

Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 28 listopada 2012 r. (sprawy R 2324/2011‑2 i R 2325/2011‑2).

3)

OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Laboratoires Polive.

4)

Arbora & Ausonia, SLU pokrywa własne koszty.