Language of document : ECLI:EU:T:2014:863

Hotărârea Tribunalului (Camera a noua) din 8 octombrie 2014 – Laboratoires Polive/OAPI – Arbora & Ausonia (dodie)

(Cauzele T‑122/13 și T‑123/13)

„Marcă comunitară – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative dodie – Mărci naționale verbale anterioare DODOT – Motiv relativ de refuz – Absența unui risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”

1.                     Marcă comunitară – Definiția și dobândirea mărcii comunitare – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Criterii de apreciere [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)] (a se vedea punctele 20, 21 și 54)

2.                     Marcă comunitară – Definiția și dobândirea mărcii comunitare – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Marca figurativă dodie și mărcile verbale DODOT [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)] (a se vedea punctele 24, 28-30, 53 și 57)

3.                     Marcă comunitară – Definiția și dobândirea mărcii comunitare – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Similitudine între mărcile vizate – Criterii de apreciere – Marcă complexă [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)] (a se vedea punctele 31 și 32)

Obiectul

Două acțiuni formulate împotriva a două decizii ale Camerei a doua de recurs a OAPI din 28 noiembrie 2012 (cauzele R 2324/2011‑2 și, respectiv, R 2325/2011‑2), privind două proceduri de opoziție între Arbora & Ausonia, SLU și Laboratoires Polive

Dispozitivul

1)

Conexează cauzele T‑122/13 și T‑123/13 în vederea pronunțării hotărârii.

2)

Anulează deciziile Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 28 noiembrie 2012 (cauzele R 2324/2011‑2 și R 2325/2011‑2).

3)

OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Laboratoires Polive.

4)

Arbora & Ausonia, SLU suportă propriile cheltuieli de judecată.