Language of document :

Sag anlagt den 25. juli 2014 – Messi Cuccittini mod KHIM – J.M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Sag T-554/14)

Stævningen er affattet på spansk

Parter

Sagsøger: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelona, Spanien) (ved advokaterne J. L. Rivas Zurdo og M. Toro Gordillo)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spanien)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 23. april af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1553/2013-1) annulleres, for så vidt som den afslog sagsøgerens klage og stadfæstede indsigelsesafdelingens afgørelse om at tage indsigelse B 1 938 458 til følge og om delvist afslag på EF-varemærkeregistrering nr. 10 181 154, af figurmærket »MESSI«.

Harmoniseringskontoret og i givet fald den anden part i sagen for appelkammeret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Lionel Andrés Messi Cuccittini

Det omhandlede EF-varemærke: Figurmærket indeholdende ordbestanddelen »MESSI« for varer i klasse 3, 9, 14, 16, 25 og 28 – varemærkeansøgning nr. 10 181 154

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: J.M.-E.V. e hijos, SRL

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: EF-ordmærket »MASSI« for varer i klasse 9, 25 og 28

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen taget til følge

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.