Language of document :

Acțiune introdusă la 25 iulie 2014 – Messi Cuccittini/OAPI – J.M. E.V. e hijos (MESSI)

(Cauza T-554/14)

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamant: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelona, Spania) (reprezentanţi: J. L. Rivas Zurdo şi M. Toro Gordillo, avocaţi)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spania)

Concluziile

Reclamantul (reclamanta) solicită Tribunalului:

anularea deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 23 aprilie 2014 în cauza R1553/2013-1 întrucât, prin respingerea căii de atac introduse de solicitantul mărcii comunitare, a confirmat decizia diviziei de opoziție prin care se admisese opoziția B 1 938 458 și se respinsese în parte înregistrarea mărcii comunitare nr. 10 181 154, „MESSI” (marcă figurativă) și

obligarea părții sau a părților adverse la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumenteSolicitantul mărcii comunitare: reclamantaMarca comunitară vizată: marca figurativă care conține elementul verbal „MESSI” pentru produse din clasele 3, 9, 14, 16, 25 și 28 – cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 10 181 154Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recursMarca sau semnul invocat: mărcile verbale comunitare „MASSI” pentru produse din clasele 9, 25 și 28Decizia diviziei de opoziție: admite opozițiaDecizia camerei de recurs: respinge calea de atacMotivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009