Language of document : ECLI:EU:T:2018:230

Presuda Općeg suda (šesto vijeće) od 26. travnja 2018. –
Messi Cuccittini protiv EUIPO-a – J-M.-E.V. e hijos (MESSI)

(predmet T‑554/14)

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije MESSI – Raniji verbalni žigovi Europske unije MASSI – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”

1.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Vjerojatnost dovođenja u zabludu zbog ranijeg žiga – Kriteriji za ocjenu

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 35., 36., 65.-67.)

2.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Vjerojatnost dovođenja u zabludu zbog ranijeg žiga – Ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Određivanje relevantne javnosti – Stupanj pozornosti javnosti

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 37.)

3.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Vjerojatnost dovođenja u zabludu zbog ranijeg žiga – Figurativni žig MESSI i verbalni žigovi MASSI

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 42., 56., 61.-64., 75.-78.)

4.      Žig Europske unije – Tužbeni postupak – Tužba pred sudom Unije – Nadležnost Općeg suda – Nadzor zakonitosti odluka žalbenog vijeća – Preispitivanje činjeničnih okolnosti u svjetlu dokaza koji prethodno nisu izloženi pred tijelima Ureda – Isključenost

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 65.)

(t. 57.)

5.      Žig Europske unije – Postupovne odredbe – Ispitivanje činjeničnog stanja po službenoj dužnosti – Postupak povodom prigovora – Ispitivanje koje je ograničeno na istaknute razloge – Uzimanje u obzir općepoznatih činjenica

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 76. st. 1.)

(t. 60.)

6.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Sličnost predmetnih žigova – Kriteriji za ocjenu

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 70.)

7.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Vjerojatnost dovođenja u zabludu zbog ranijeg žiga – Sličnost predmetnih žigova – Sposobnost konceptualnih razlika da ponište vizualne i fonetske sličnosti – Pretpostavke

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 73.)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 23. travnja 2014. (predmet R 1553/2013-1), u vezi s postupkom povodom prigovora između J-M.-E.V. e hijos i Messija Cuccittinija.

Izreka

1.

Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 23. travnja 2014. (predmet R 1553/2013-1).

2.

EUIPO će snositi, uz vlastite troškove, i troškove Lionela Andrésa Messia Cuccittinia.

3.

J-M.-E.V. e hijos, SRL snosit će vlastite troškove.