Language of document : ECLI:EU:T:2018:230

2018 m. balandžio 26 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas
Messi Cuccittini / EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Byla T554/14)

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo MESSI paraiška – Ankstesni žodiniai Europos Sąjungos prekių ženklai MASSI – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)“

1.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas – Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu – Vertinimo kriterijai

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 35, 36, 65–67 punktus)

2.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas – Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu – Galimybės supainioti vertinimas – Atitinkamos visuomenės nustatymas – Visuomenės pastabumo lygis

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 37 punktą)

3.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas – Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu – Vaizdinis prekių ženklas MESSI ir žodiniai prekių ženklai MASSI

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 42, 56, 61–64, 75–78 punktus)

4.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Apskundimo procedūra – Ieškinys Sąjungos teisme –Bendrojo Teismo kompetencija – Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumo kontrolė – Faktinių aplinkybių vertinimas iš naujo, atsižvelgiant į įrodymus, anksčiau nepateiktus Tarnybos padaliniams –Neįtraukimas

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnis)

(žr. 57 punktą)

5.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Procedūros nuostatos – Faktinių aplinkybių nagrinėjimas savo iniciatyva – Protesto procedūra – Tik nurodytų pagrindų nagrinėjimas – Atsižvelgimas į plačiai žinomus faktus

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalis)

(žr. 60 punktą)

6.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas – Nagrinėjamų prekių ženklų panašumas – Vertinimo kriterijai

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 70 punktą)

7.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas – Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu – Nagrinėjamų prekių ženklų panašumas – Konceptualių skirtumų galėjimas neutralizuoti vaizdinius ir fonetinius panašumus – Sąlygos

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 73 punktą)

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. balandžio 23 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1553/2013‑1), susijusio su protesto procedūra tarp J-M.-E.V. e hijos ir L. A. Messi Cuccittini.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. balandžio 23 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1553/2013-1).

2.

EUIPO padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos M. LionelAndrés Messi Cuccittini patirtos bylinėjimosi išlaidos.

3.

J-M.-E.V. e hijos, SRL padengia savo bylinėjimosi išlaidas.