Language of document : ECLI:EU:T:2018:230

Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 26. aprīļa spriedums –
Messi Cuccittini/EUIPO – JM.E.V. e hijos (“MESSI”)

(lieta T554/14)

Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “MESSI” reģistrācijas pieteikums – Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MASSI” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

1.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Vērtēšanas kritēriji

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 35., 36., 65.–67. punktu)

2.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Sajaukšanas iespējas vērtējums – Konkrētās sabiedrības daļas noteikšana – Sabiedrības daļas uzmanības līmenis

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 37. punktu)

3.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Grafiska preču zīme “MESSI” un vārdiskas preču zīmes “MASSI”

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 42., 56., 6164., 75.–78. punktu)

4.      Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas process – Prasība Savienības tiesā – Vispārējās tiesas kompetence – Apelācijas padomju lēmumu tiesiskuma pārbaude – Faktisku apstākļu atkārtota izvērtēšana, ņemot vērā Biroja instancēs līdz šim neiesniegtus pierādījumus – Izslēgšana

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 65. pants)

(skat. 57. punktu)

5.      Eiropas Savienības preču zīme – Procesa noteikumi – Faktu pārbaude pēc savas iniciatīvas – Iebildumu process – Pārbaude, kas aprobežojas ar izvirzītajiem pamatiem – Vispārzināmu faktu ņemšana vērā

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 76. panta 1. punkts)

(skat. 60. punktu)

6.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Attiecīgo preču zīmju līdzība – Vērtēšanas kritēriji

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 70. punktu)

7.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Attiecīgo preču zīmju līdzība – Konceptuālo atšķirību spēja neitralizēt vizuālās un fonētiskās līdzības – Nosacījumi

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 73. punktu)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 23. aprīļa lēmumu lietā R 1553/2013‑1 attiecībā uz iebildumu procesu starp JM.E.V. e hijos un Messi Cuccittini.

Rezolutīvā daļa

1)

Atcelt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 23. aprīļa lēmumu lietā R 1553/2013‑1.

2)

EUIPO sedz savus, kā arī atlīdzina Lionel Andrés Messi Cuccittini tiesāšanās izdevumus.

3)

J‑M.‑E.V. e hijos, SRL sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.