Language of document : ECLI:EU:T:2018:230

Sodba Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 26. aprila 2018 – Messi Cuccittini/EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Zadeva T554/14)

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije MESSI – Prejšnje besedne znamke Evropske unije MASSI – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)“

1.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Merila presoje

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točke 35, 36 in od 65 do 67.)

2.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Presoja verjetnosti zmede – Določitev upoštevne javnosti – Raven pozornosti javnosti

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točko 37.)

3.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Figurativna znamka MESSI in besedni znamki MASSI

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točke 42, 56, od 61 do 64 in od 75 do 78.)

4.      Znamka Evropske unije – Tožbeni postopek – Tožba pri sodišču Unije – Pristojnost Splošnega sodišča – Nadzor nad zakonitostjo odločb odborov za pritožbe – Ponovna preučitev dejstev ob upoštevanju dokazov, ki pred tem niso bili predloženi pri organih Urada – Izključitev

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 65)

(Glej točko 57.)

5.      Znamka Evropske unije – Postopkovne določbe – Ugotavljanje dejanskega stanja po uradni dolžnosti – Postopek z ugovorom – Preizkus, omejen na navajane razloge – Upoštevanje splošno znanih dejstev

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 76(1))

(Glej točko 60.)

6.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Podobnost med zadevnima znamkama – Merila presoje

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točko 70.)

7.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Podobnost med zadevnima znamkama – Sposobnost pomenskih razlik, da izničijo vizualne ali fonetične podobnosti – Pogoji

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točko 73.)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 23. aprila 2014 (zadeva R 1553/2013-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo J-M.-E.V. e hijos in L. A. Messijem Cuccittinijem.

Izrek

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 23. aprila 2014 (zadeva R 1553/2013-1) se razveljavi.

2.

EUIPO nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov Lionela Andrésa Messija Cuccittinija.

3.

J-M.-E.V. e hijos, SRL nosi svoje stroške.