Language of document :

Rettens dom af 26. april 2018 – Messi Cuccittini mod EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Sag T-554/14) 1

[EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket MESSI – ældre EU-ordmærker MASSI – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelona, Spanien) (først ved advokaterne J.L. Rivas Zurdo og M. Toro Gordillo, derefter ved advokaterne J.-B. Devaureix og J.-Y. Teindas Maillard)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (først ved O. Mondéjar Ortuño, derefter ved S. Palmero Cabezas, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spanien) (ved advokaterne J. Güell Serra og M. Ceballos Rodríguez)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 23. april 2014 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 1553/2013-1) vedrørende en indsigelsessag mellem J-M.-E.V. e hijos og Lionel Andrés Messi Cuccittini.

Konklusion

1)    Afgørelsen truffet den 23. april 2014 af Første Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1553/2013-1) annulleres.

2)    EUIPO bærer sine egne omkostninger og betaler de af Lionel Andrés Messi Cuccittini afholdte omkostninger.

3)    J-M.-E.V. e hijos, SRL bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 339 af 29.9.2014.