Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.4.2018 – Messi Cuccittini v. EUIPO – J.M.-E.V. e hijos (MESSI)

(asia T-554/14)1

(EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin MESSI rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiemmat EU-sanamerkit MASSI – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelona, Espanja) (edustajat: aluksi asianajajat J. L. Rivas Zurdo ja M. Toro Gordillo, sitten asianajajat J.-B. Devaureix ja J.-Y. Teindas Maillard)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: aluksi O. Mondéjar Ortuño, sitten S. Palmero Cabezas)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Espanja) (edustajat: asianajajat J. Güell Serra ja M. Ceballos Rodríguez)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 23.4.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 1553/2013-1), joka koskee osapuolten J.M.-E.V. e hijos ja Messi Cuccittini välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 23.4.2014 tekemä päätös (asia R 1553/2013-1) kumotaan.

EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Lionel Andrés Messi Cuccittinin oikeudenkäyntikulut.

J.M.-E.V. e hijos, SRL vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1     EUVL C 339, 29.9.2014.