Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ( L-Ewwel Awla) tas-27 ta' Ġunju 2007

H vs Il-Kunsill

(Kawża F-127/06) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President ta' l-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża wara li kien hemm soluzzjoni bonarja.

____________

1 -

2 - ĠU C 326, 30.12.2006, p. 85.