Language of document :

2006 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Salvador Roldán prieš Komisiją

(Byla F-129/06)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Rocío Salvador Roldán (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų F. Tuytschaever ir H. Burez

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Paskyrimų tarnybos sprendimą dėl 2006 m. rugpjūčio 18 d. ieškovės pateikto skundo (Nr. R/320/06).

Priteisti iš atsakovės sumokėti ieškovei nuo 2006 m. balandžio 1 d. priklausančią ekspatriacijos išmoką kartu su 7 % delspinigiais, kurie pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kai išmoka tapo mokėtina, iki jos faktinio sumokėjimo.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinys grindžiamas dviem pagrindais:

1)    Ieškovė ginčija Komisijos išvadą, jog ji neatitinka Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalies a punkto antrojoje įtraukoje numatytos sąlygos. Ieškovė teigia, kad ginčijamu sprendimu buvo klaidingai nustatyta, kad atitinkamu laikotarpiu ji nuolat gyveno Belgijoje. Konkrečiai tariant, jos nuomone, tai, kad ieškovė teikė paslaugas Belgijoje įsteigtai tarptautinės teisės advokatų kontorai, nereiškia, jog su šia valstybe nare ieškovę siejo ilgalaikiai ryšiai.

2)    Ieškovė teigia, kad ginčijamas sprendimas turėtų būti panaikintas, nes jis pažeidžia nediskriminavimo principą. Pirma, ji reiškia prieštaravimą dėl Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalies a punkto antrosios įtraukos teisėtumo. Ieškovė teigia, kad šioje nuostatoje neteisingai atskiriami, iš vienos pusės, pareigūnai, kurie dirbdami kitos valstybės naudai ar tarptautinėje organizacijoje dirbo toje pačioje valstybėje narėje, kaip ir valstybė narė, kurioje juos įdarbino Europos institucija, ir, iš kitos pusės, pareigūnų, tokių kaip antai ieškovė, kuriems būdinga tai, kad su valstybe nare, kurioje jie dirbo iki jų įdarbinimo Europos institucijoje, jų nesiejo ilgalaikiai ryšiai. Antra, ieškovė teigia, kad minėtą nuostatą Komisija taikė diskriminuodama, nes ji neatsižvelgė į ieškovės individualią situaciją, įrodančią, jog ji neketino su Belgija susisieti ilgalaikiais ryšiais.

____________