Language of document :

2006. október 30-án benyújtott kereset - Mangazzù kontra Bizottság

(F-126/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Salvatore Mangazzù (Brüsszel, Belgium) (képviselők: T. Bontinck és J. Feld ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt az egyedi határozatot, amelynek tárgya az ideiglenes alkalmazotti státuszból tisztviselői státuszba történő átmenetről szóló, 2006. január 1-től hatályos és 2006. január 13-án közölt kinevezési okirat;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes - miután A5, majd A*11 besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazottként néhány évet dolgozott a Bizottságnál, sikeresen teljesítette a 2004. április 21-én közzétett, A7/A6 besorolási fokozatú tisztviselői tartaléklista létrehozására kiírt COM/A/18/04 nyílt versenyvizsgát. Ez alapján az addig ideiglenes alkalmazottként betöltött posztra a személyzeti szabályzat XIII. melléklete alapján A*6 besorolási fokozatba és 2-es fizetési fokozatba tisztviselőnek nevezték ki.

Keresetének alátámasztására a felperes előadja a személyzeti szabályzat 31., 62., valamint a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. és 2. cikkének megsértését.

A felperes egyebekben hivatkozik még a jogos bizalom elvének, a szerzett jogok védelme elvének és az egyenlő bánásmód elvének megsértésére is.

____________