Language of document :

Talan väckt den 30 oktober 2006 - Mangazzù mot kommissionen

(Mål F-126/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Salvatore Mangazzù (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna T. Bontinck och J. Feld)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det individuella beslut avseende sökandens övergång från tillfälligt anställd till tjänsteman som återges i det anställningsförordnande som trädde i kraft den 1 januari 2006 och som delgavs den 13 januari 2006, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har, efter att ha arbetat ett par år som tillfälligt anställd vid kommissionen i lönegrad A5 och därefter i lönegrad A*11, klarat det allmänna uttagningsprovet KOM/A/18/04 som offentliggjordes den 21 april 2004 och som avsåg att upprätta en reserv för framtida rekrytering av handläggare i lönegrad A7/A6. Sökanden tillsattes följaktligen som tjänsteman på samma tjänst som han innehaft som tillfälligt anställd och han placerades med tillämpning av bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna i lönegrad A*6, löneklass 2.

Till stöd för sin talan gör sökande gällande åsidosättande av artiklarna 31 och 62 i tjänsteföreskrifterna samt av artiklarna 5 och 2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna.

Han gör vidare gällande åsidosättande av principerna om skydd för berättigade förväntningar, skydd för förvärvade rättigheter och om likabehandling.

____________