Language of document :

Sag anlagt den 13. november 2006 - Sotgia mod Kommissionen

(Sag F-130/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Stefano Sotgia (Dublin, Irland) (ved avocats T. Bontinck og J. Feld)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den individuelle afgørelse om overgang fra en status som midlertidig ansat til en status som tjenestemand med virkning fra den 16. april 2006, der blev meddelt sagsøgeren den 2. maj 2006.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Efter at sagsøgeren havde arbejdet nogle år i Kommissionen som midlertidigt ansat med indplacering i lønklasse A5, og dernæst i A*11, bestod han den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/A/18/04, som havde til formål at oprette en ansættelsesreserve af fuldmægtige i lønklasse A7/A6. Sagsøgeren blev herefter udnævnt til tjenestemand i samme stilling som den, han beklædte som midlertidigt ansat, og han blev indplaceret i lønklasse A*6, løntrin 2, i henhold til vedtægtens bilag XIII.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet anført, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 31 og 62 samt af artikel 5 og 2 i vedtægtens bilag XIII.

Sagsøgeren har desuden anført, at der er sket tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, af princippet om bevarelse af de erhvervede rettigheder og af princippet om ligebehandling.

____________