Language of document :

Kanne 13.11.2006 - Sotgia v. komissio

(Asia F-130/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Stefano Sotgia (Dublin (Irlanti)) (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja J. Feld)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

On kumottava päätös, joka koskee väliaikaisen toimihenkilön asemasta virkamiehen asemaan siirtymistä 16.4.2006 alkavin vaikutuksin, ja joka on annettu tiedoksi 2.5.2006

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka oli työskenneltyään joitakin vuosia komissiossa palkkaluokkaan A5 ja sitten A*11 kuuluvana väliaikaisena toimihenkilönä, menestyi yleisessä kilpailussa EPSO/A/18/04, jonka tarkoituksena oli varallaololuettelon laatiminen palkkaluokkaan A7/A6 kuuluvista hallintovirkamiehistä. Tämän perusteella hänet nimitettiin virkamieheksi samaan virkaan, jota hän oli hoitanut väliaikaisena toimihenkilönä, ja hänet luokiteltiin henkilöstösääntöjen liitteen XIII mukaisesti palkkaluokkaan A*6, tasolle 2.

Kanteensa tueksi kantaja väittää, että henkilöstösääntöjen 31 ja 62 artiklaa sekä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevaa 5 ja 2 artiklaa on rikottu.

Kantaja väittää lisäksi, että luottamuksensuojan, saavutettujen oikeuksien säilyttämisen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on loukattu.

____________