Language of document :

2006. november 13-án benyújtott kereset - Sotgia kontra Bizottság

(F-130/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Stefano Sotgia (Dublin, Írország) (képviselők: T. Bontinck és J. Feld ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes ideiglenes alkalmazotti státuszát tisztviselői státuszra módosító 2006. április 16-i, részére 2006. május 2-án megküldött határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes - miután néhány évet A5, később A*11 besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazottként dolgozott a Bizottságnál - sikeresen teljesítette az A7/A6 besorolási fokozatú tisztviselők tartaléklistájának létrehozására kiírt EPSO/A/18/04 nyílt versenyvizsgát. Ez alapján tisztviselőnek nevezték ki az általa korábban ideiglenes alkalmazottként betöltött állásba, majd a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének alkalmazásával az A*6 besorolási fokozat 2-es fizetési fokozatába sorolták be.

Keresetének alátámasztására a felperes a személyzeti szabályzat 31. és 62. cikkének megsértésére, valamint a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 5. és 2. cikkének megsértésére hivatkozik.

A felperes egyebekben a bizalomvédelem elvének megsértésére, a szerzett jogok védelmének sérelmére, valamint az egyenlő bánásmód elvének megsértésére hivatkozik.

____________