Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 13. novembrī - Sotgia pret Eiropas Kopienu Komisiju

(lieta F-130/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Stefano Sotgia, Dublina (Īrija) (pārstāvji - T. Bontinck un J. Feld)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2006. gada 2. maijā paziņoto individuālo lēmumu par pagaidu darbinieka iecelšanu par ierēdni, kas stājās spēkā ar 2006. gada 16. aprīli;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, pēc tam, kad viņš bija vairākus gadus strādājis Komisijā kā pagaidu darbinieks A5 kategorijā, vēlāk - A*11 kategorijā, izturēja atklāto konkursu EPSO/A/18/04, kas tika organizēts nolūkā izveidot pakāpes A7/A6 administratoru darbā pieņemšanas rezerves sarakstu. Tā rezultātā viņš tika iecelts par ierēdni tajā pašā amatā, kurā tas bija strādājis kā pagaidu darbinieks un klasificēts pakāpē A*6, 2. līmenī, piemērojot Civildienesta noteikumu XIII pielikuma normas.

Savu prasību pamatojot, prasītājs atsaucas uz Civildienesta noteikumu 31. un 62. panta pārkāpumu, kā arī Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. un 2. panta pārkāpumu.

Prasītājs turklāt apgalvo, ka pārkāpts tiesiskās paļāvības princips, princips, ka tiek saglabātas iegūtās tiesības, un vienlīdzīgas attieksmes princips.

____________