Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 14. prosince 2007 - Steinmetz v. Komise

(Věc F-131/06)1

(Veřejná služba - Úředníci - Smírné narovnání - Provádění dohody - Odmítnutí úhrady výdajů v rámci služební cesty - Zjevná nepřípustnost - Neexistence právního zájmu na podání žaloby - Rozdělení nákladů - Náklady způsobené bezdůvodně či zlovolně)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Robert Steinmetz (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: J. Choucroun, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2005, kterým bylo odmítnuto úplné provedení smírného narovnání, ke kterému došlo mezi účastníky řízení v rámci věci T-155/05, podané u Soudu prvního stupně Evropských společenství

Výrok usnesení

1)    Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

2)    R. Steinmetz ponese vlastní náklady řízení s výjimkou částky 500 eur.

3)    Komise Evropských společenství ponese kromě vlastních nákladů řízení náklady řízení R. Steinmetze ve výši 500 eur.

____________

1 - Úř. věst. C 326, 30.12.2006, s. 86.