Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 14. decembra 2007 - Steinmetz proti Komisiji

(Zadeva F-131/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Mirno reševanje spora - Izvršitev sporazuma - Zavrnitev povrnitve stroškov v okviru službene poti - Očitna nedopustnost - Neobstoj pravnega interesa - Delitev stroškov - Neprimerni ali šikanozni stroški)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Robert Steinmetz (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: J. Choucroun, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in K. Herrmann, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 21. februarja 2006 o zavrnitvi celotne izvršitve sporazuma o mirnem reševanju spora med strankama v okviru zadeve T-155/05, predložene Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

Steinmetz nosi svoje stroške, razen zneska 500 eurov.

Komisija Evropskih skupnosti nosi svoje stroške in stroške Steinmetz v višini 500 eurov.

____________

1 - UL C 326, 30.12.2006, str.86.