Language of document : ECLI:EU:F:2007:166

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE (első tanács)

2007. szeptember 26.

F‑129/06. sz. ügy

Rocío Salvador Roldán

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Díjazás – Külföldi munkavégzési támogatás – A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt feltételek – Szokásos tartózkodási hely – Jogilag nyilvánvalóan teljesen megalapozatlan kereset”

Tárgy: Az EK 236. és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben R. Salvador Roldán egyrészt a Bizottság kinevezésre jogosult hatósága 2006. augusztus 18‑i határozatának megsemmisítését kéri, amelyben elutasították a külföldi munkavégzési támogatást tőle megtagadó 2006. április 6‑i határozattal szemben 2006. május 15‑én benyújtott panaszát, másrészt kéri a Bizottság kötelezését az említett támogatásnak megfelelő összeg és kamatai megfizetésére, 2006. április 1‑jei hatállyal.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Díjazás – Külföldi munkavégzési támogatás – A biztosítás feltételei

(Személyzeti szabályzat, VII. melléklet, 4. cikk, (1) bekezdés, a) pont)

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szereplő szokásos tartózkodási hely az a hely, amelyet az érintett érdekeltségeinek állandó vagy szokásos központjaként, a tartósság igényével kijelölt, úgy értve, hogy a szokásos tartózkodási hely meghatározása szempontjából az azt megalapító ténybeli bizonyítékokat kell figyelembe venni, különösen az érintett tényleges tartózkodási helyét.

E tekintetben az a hely, ahol valamely személy a szakmai tevékenységét gyakorolja –  függetlenül attól, hogy ennek önálló szempontként mekkora szerepe van a személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja alkalmazásában – fontos jelzés a szokásos tartózkodási hely meghatározásakor.

Az a körülmény, hogy valamely személy esetleg a tartózkodási helyének országától eltérő helyen kívánt munkát vállalni, nem befolyásolja a szokásos tartózkodási helyének meghatározását, ha egyértelmű, hogy e személy érdekeltségének központja a referencia‑időszak teljes tartama alatt ott volt, ahol később alkalmazták, ahol addig is tartózkodott, és ahol a referencia‑időszak jelentős részében szakmai tevékenységét gyakorolta. A érdekeltségek központjának a tartósság igényével való kijelölésének szándékára vonatkozó követelmény nem értelmezhető úgy, hogy az érintett tisztviselő ne térhetne vissza származási országába vagy ne utazhatna az Európai Unió más országába.

A tisztviselőnek a származási országához való olyan kötődése, mint amilyen a gépjármű birtoklása, orvosi konzultációk, az a tény, hogy a szülei ezen országban rendelkeznek ingatlanvagyonnal, hogy a tisztviselő ott újítja meg hivatalos iratait, ott gyakorolja állampolgári jogait, ott található az adójogi lakóhelye, és ott rendelkezik olyan vagyoni javakkal és érdekekkel, mint amilyen a bankszámla, valamint az ott tett látogatások csupán azon szokásos kapcsolatot jellemzik, amelyet a személyek megőriznek azon országgal, ahol szüleik élnek, és ahol hosszú ideig laktak, de nem teszik lehetővé annak bizonyítását, hogy szokásos tartózkodási helyük ezen országban volna.

(lásd a 48., 51., 56. és 59. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑18/91. sz., Costacurta Gelabert kontra Bizottság ügyben 1992. április 8‑án hozott ítéletének (EBHT 1992., II‑1655. o.) 42. pontja; T‑90/92. sz., Magdalena Fernández kontra Bizottság ügyben 1993. szeptember 28‑án hozott ítéletének (EBHT 1993., II‑971. o.) 30. pontja; T‑18/98. sz., Reichert kontra Parlament ügyben 2000. április 13‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2000., I‑A‑73. o. és II‑309. o.) 25. pontja; T‑60/00. sz., Liaskou kontra Tanács ügyben 2001. május 3‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2001., I‑A‑107. o. és II‑489. o.) 53. és 64. pontja; T‑283/03. sz., Recalde Langarica kontra Bizottság ügyben 2005. szeptember 13‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑235. o. és II‑1075. o.) 114. pontja; T‑83/03. sz., Salazar Brier kontra Bizottság ügyben 2005. október 25‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑311. o. és II‑1407. o.) 56. és 71. pontja, az ítélettel szemben C‑9/06. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban a Bíróság előtt; T‑259/04. sz., Koistinen kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember 27‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑177. o. és II‑A‑2‑879. o.) 34. pontja; T‑324/04. sz., F kontra Bizottság ügyben 2007. május 16‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑2‑0000. o. és II‑A‑2‑0000. o.) 87. pontja.