Language of document : ECLI:EU:F:2007:115

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

27. juni 2007

Sag F-127/06

H

mod

Rådet for Den Europæiske Union

»Mindelig bilæggelse af tvisten på Personalerettens initiativ – slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA med påstand om annullation af Rådets afgørelse af 15. marts 2006 om at invalidepensionere sagsøgeren.

Udfald: Sag F-127/06, H mod Rådet, slettes af registeret. H bærer en tredjedel af sine egne omkostninger. Rådet bærer sine egne omkostninger og betaler derudover to tredjedele af H’s omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – klage – mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten – slettelse af registeret

(Rettens procesreglement, art. 87, stk. 5, andet afsnit, og art. 98, første afsnit)