Language of document : ECLI:EU:F:2008:133

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

4 noiembrie 2008

Cauza F‑133/06

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică — Funcționari — Cerere de restituire a unor bunuri personale — Decizie de respingere a reclamației redactată în altă limbă decât limba maternă a funcționarului — Acțiune tardivă — Inadmisibilitate vădită”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Marcuccio solicită, printre altele, pe de o parte, anularea deciziei Comisiei de respingere a cererii sale de a i se livra la domiciliul actual bunurile lăsate anterior în locuința de serviciu care îi fusese atribuită când a fost repartizat în cadrul delegației Comisiei din Angola și, pe de altă parte, obligarea instituției la plata de daune interese către acesta

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Îl obligă pe reclamant la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari — Acțiune — Termene — Data la care începe să curgă termenul — Notificare — Noțiune

[Statutul funcționarilor, art. 91 alin. (3)]

2.      Procedură — Cheltuieli de judecată — Cheltuieli provocate în mod nejustificat sau șicanator

[Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 87 alin. (3) al doilea paragraf; Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 122]

1.      Notificarea unei decizii de respingere a unei reclamații într‑o limbă care nu este nici limba maternă a funcționarului, nici cea în care a fost redactată reclamația este legală, cu condiția ca persoana interesată să poată lua cunoștință în mod efectiv de conținutul acesteia.

(a se vedea punctul 42)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 7 februarie 2001, Bonaiti Brighina/Comisia, T‑118/99, RecFP, p. I‑A‑25 și II‑97, punctul 17

Tribunalul Funcției Publice: 13 decembrie 2007, Duyster/Comisia, F‑51/05 și F‑18/07, RepFP, p. I‑A‑1‑0000 și II‑A‑1‑0000, punctul 57

2.      Se impun aplicarea articolului 87 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, aplicabil mutatis mutandis cauzelor în curs de judecată în fața Tribunalului Funcției Publice înainte de intrarea în vigoare, la 1 noiembrie 2007, a propriului regulament de procedură, și obligarea la suportarea tuturor cheltuielilor de judecată ale procedurii a funcționarului care a perseverat în a da dovadă de rezistență față de administrație, refuzând să coopereze cu aceasta și optând pentru calea contencioasă fără nicio justificare.

(a se vedea punctele 55, 56 și 58)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 17 mai 2006, Marcuccio/Comisia, T‑241/03, RecFP, p. I‑A‑2‑111 și II‑A‑2‑517, punctul 65

Tribunalul Funcției Publice: 6 decembrie 2007, Marcuccio/Comisia, F‑40/06, RepFP, p. I‑A‑1‑000 și II‑A‑1‑000, punctul 50, care face obiectul unui recurs aflat pe rolul Tribunalului de Primă Instanță, cauza T‑46/08 P