Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.7.2010 - Magazzu v. komissio

(Asia F-126/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Nimitys - Virkamiehiksi nimitetyt väliaikaiset toimihenkilöt - Sellaisen kilpailun varallaololuettelossa olevat hakijat, joka julkaistiin ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa - Palkkaluokkaan sijoittaminen soveltamalla uusia, epäedullisempia sääntöjä - Saavutetut oikeudet - Syrjintäkiellon periaate - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevat 2, 5 ja 12 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Salvatore Magazzu (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat T. Bontinck ja J. Feld, sittemmin asianajajat T. Bontinck ja S. Woog)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen 13.12.2005 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja, palkkaluokan A*11 väliaikainen toimihenkilö, joka on läpäissyt avoimen kilpailun COM/A/18/04, nimitettiin henkilöstösääntöjen liitteen XIII säännösten mukaisesti virkaan palkkaluokan A*6, taso 2, virkamieheksi

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 310, 16.12.2006, s. 32.