Language of document :

2010 m. liepos 8 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Magazzu prieš Komisiją

(Byla F-126/06)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Paskyrimas - Laikinieji tarnautojai, paskirti pareigūnais - Kandidatai, įrašyti į konkurso, paskelbto iki naujų Pareigūnų tarnybos nuostatų įsigaliojimo, rezervo sąrašą - Priskyrimas lygiui taikant naujas mažiau palankias normas - Įgytos teisės - Nediskriminavimo principas - Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2, 5 ir 12 straipsniai)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Salvatore Magazzu (Briuselis, Belgija), atstovaujamas iš pradžių advokatų T. Bontinck ir J. Feld, vėliau advokatų T. Bontinck ir S. Woog

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir G. Berscheid

Dalykas

2005 m. gruodžio 13 d. Paskyrimų tarnybos sprendimo, kuriuo ieškovas, laikinasis A*11 lygio tarnautojas bei bendrojo konkurso COM/A/18/04 laimėtojas, pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedą buvo paskirtas pareigūnu priskiriant jį A*6 lygio 2 pakopai, panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 310, 2006 12 16, p. 32.