Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 8 juli 2010 - Magazzu mot kommissionen

(Mål F-126/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Tillsättning - Tillfälligt anställda som tillsatts som tjänstemän - Sökande som är upptagna i en förteckning över godkända sökande som har offentliggjorts före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna - Placering i lönegrad enligt de nya mindre förmånliga bestämmelserna - Förvärvade rättigheter - Icke-diskrimineringsprincipen - Artiklarna 2, 5 och 12 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Salvatore Magazzu (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna T. Bontinck och J. Feld, därefter advokaterna T. Bontinck och S. Woog)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Berscheid)

Saken

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 13 december 2005 genom vilket sökanden (tillfälligt anställd i lönegrad A*11 och godkänd sökande från det allmänna uttagningsprovet KOM/A/18/04) med tillämpning av bestämmelserna i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna tillsattes som tjänsteman i lönegrad A*6, löneklass 2.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 310, 16.12.2006, s. 32.