Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. července 2010 - Sotgia v. Komise

(Věc F-130/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Jmenování - Dočasní zaměstnanci jmenovaní úředníky - Kandidáti zapsaní na seznam kandidátů vhodných pro přijetí před vstupem v platnost nového služebního řádu - Zařazování do tříd podle nových, méně příznivých pravidel - Článek 5 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 přílohy XIII statutu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Stefano Sotgia (Dublin, Irsko) (zástupci: původně T. Bontinck a J. Feld, advokáti, poté T. Bontinck a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a H. Krämer, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí OOJ účinného od 16. dubna 2006, kterým byl žalobce, dočasný zaměstnanec zařazený do platové třídy A*11 a úspěšný účastník otevřeného výběrového řízení EPSO/A/18/04, jmenován podle ustanovení přílohy XIII služebního řádu úředníkem se zařazením A*6 platový stupeň 2

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 326, 30.12.2006, s. 86.