Language of document :

17. aprillil 2009 esitatud hagi - Knöll versus Europol

(Kohtuasi F-44/09)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Saksamaa) (esindajad: advokaat P. de Casparis)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada 12. juuni 2008. aasta otsus, millega teatati hagejale võimatusest talle alalist töökohta pakkuda, ja ühtlasi ka 7. jaanuari 2009. aasta otsus esimese otsuse peale esitatud kaebuse tagasilükkamise kohta.

Hageja nõuded

Tühistada 12. juuni 2008. aasta otsus, millega kostja teatas hagejale, et ta ei saa talle alalist töökohta pakkuda, ja ühtlasi ka kaebuse peale 7. jaanuaril 2009 tehtud otsus, mis tunnistab põhjendamatuks hageja etteheited 12. juuni 2008. aasta otsuse peale;

mõista kohtukulud välja Europolilt.

____________