Language of document :

Acțiune introdusă la 17 aprilie 2009 - Knöll/Europol

(Cauza F-44/09)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Germania) (reprezentant: P. de Casparis, avocat)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 prin care reclamantul a fost informat cu privire la imposibilitatea de a i se oferi un post permanent, precum și a Deciziei din 7 ianuarie 2009 de respingere a reclamației introduse împotriva primei decizii.

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 prin care pârâtul i-a comunicat reclamantei că nu poate să îi propună un angajament permanent, precum și a Deciziei din 7 ianuarie 2009 pronunțate cu privire la reclamație, prin care obiecțiile reclamantei împotriva Deciziei din 12 iunie 2008 au fost considerate nefondate;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.

____________