Language of document :

Acțiune introdusă la 15 aprilie 2009 - van Heuckelom/Europol

(Cauza F-43/09)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: Carlo van Heuckelom (Haga, Țările de Jos) (reprezentanți: J. Damminghs și D. Dane, avocați)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei din 14 iulie 2008 prin care se atribuie reclamantului o singură treaptă de încadrare în grad, precum și a deciziei din 19 ianuarie 2009 de respingere a reclamației introduse împotriva primei decizii

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 19 ianuarie 2009 de respingere a reclamației introduse de reclamant împotriva deciziei din 14 iulie 2008 și, de asemenea, anularea acestei ultime decizii din 14 iulie 2008 prin care se acordă reclamantului o treaptă începând cu 1 aprilie 2008;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.

____________