Language of document :

Žaloba podaná dne 24. dubna 2009 - Lebedef-Caponi v. Komise

(Věc F-45/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotící zprávy služebního postupu žalobkyně za rok 2007.

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit hodnotící zprávu služebního postupu žalobkyně za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________