Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 24. aprīlī - Lebedef-Caponi/Komisija

(lieta F-45/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maddalena Lebedef-Caponi, Senningerberg (Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt prasītājas karjeras attīstības ziņojumu par 2007. gadu.

Prasītājas prasījumi:

atcelt prasītājas karjeras attīstības ziņojumu par laika posmu no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________